Chris  van der Ven Music and Film Maker
passie voor muziek en film


Het PRoduct

De film en de muziek erop zijn origi-

neel en op elkaar afgestemd.


Eigen apparatuur

Omdat ik met eigen (professionele) 

apparatuur werk en veel zelf doe 

kan ik de producties goed op elkaar 

afstemmen en doorgaans een scherpe

prijs bieden.


netwerk

Onder andere het intakegesprek, het

schrijven van een script het camera-

werk, de  montage en de muziekpro-

ductie voer ik zelf uit. Hiernaast heb ik

echter een netwerk bestaande uit an-

dere muziek- en filmprofessionals die

ik eventueel kan inzetten voor uw mu-

ziek- en filmproject.